Výpoveď PZP jednoducho a rýchlo

Výpoveď PZP ešte dnes

V súčasnosti nie je problém, aby ste v prípade nespokojnosti vypovedali vašu doterajšiu zmluvu PZP. Nikto vás nemôže nútiť, aby ste ostávali poistení u doterajšieho poskytovateľa, hlavne nie vtedy, keď s ním nie ste spokojný. Vypovedať povinné zmluvné poistenie ale môžete aj v iných prípadoch, niekedy je to vlastne nevyhnutnosť. O týchto dôvodoch si povieme ďalej v tomto článku, taktiež aj o tom, ako by ste mali postupovať pri vypovedaní poistnej zmluvy.

Aké sú relevantné dôvody na zrušenie PZP?

Dôvodov na vypovedanie zmluvy existuje viacero. K niektorým žiadostiam je potom nevyhnutné dokladovať aj daný dôvod. Chcete vedieť kedy je nutné podať výpoveď povinného zmluvného poistenia? Nasledujú všetky prípady:

zrušenie PZP kvôli ukončeniu doby poistenia

Blíži sa už rok od toho, kedy ste uzavreli zákonnú poistku na váš automobil? Tak potom je na čase, aby ste sa rozhodli, či ostanete poistený u vašej doterajšej poisťovne alebo sa chcete poobzerať po nejakej výhodnejšej PZP. Vaša poisťovňa by vás mala informovať vopred o tom, že sa blíži koniec doby poistenia. Vy tak budete mať dostatok času na vyhľadanie si najvýhodnejších ponúk na trhu. Ak sa rozhodnete zmeniť poskytovateľa, žiadosť o výpoveď PZP by ste mali doručiť poisťovni najneskôr 6 týždňov pred ukončením vašej doterajšej zmluvy. Vašu žiadosť nemusíte nijak dokladovať.

zrušenie PZP kvôli zániku vozidla

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody alebo bolo vaše vozidlo inak zničené? Aj v takom prípade by ste mali urýchlene požiadať o vypovedanie poistnej zmluvy podľa Insuro.sk, keďže takéto vozidlo sa už nebude využívať na cestnej komunikácii, teda nepotrebuje poistku. Zvyšné peniaze vám samozrejme poisťovňa vráti. Mali by ste k nej pridať osvedčenie o zlikvidovaní vozidla.

zrušenie PZP kvôli krádeži  vozidla

Nepríjemná udalosť, no v dnešnej dobe pomerne častá. Krádež vozidla vás môže postihnúť, či už vlastníte luxusnejšiu značku alebo staršie ojazdené auto. V prípade odcudzenia vášho vozidla o tom čo najskôr informujte nielen políciu, ale aj vašu poisťovňu. Ak by totiž zlodeji spôsobili vaším ukradnutým vozidlom nehodu, eventuálne škody by šli na váš účet. A to by mohlo byť len pár hodín po krádeži. K žiadosti o vypovedanie z dôvodu krádeže samozrejme pripojte aj policajnú správu o krádeži vozidla .

zrušenie PZP kvôli vyradeniu z evidencie

Zašli ste s autom do servisu a tam vám oznámili, že vaše vozidlo už kvôli zlému technickému stavu nevyhovuje pravidlám cestnej premávky? Jeho oprava by bolo finančne príliš náročná, takže jednoduchšie bude nechať ho vyradiť z evidencie. Ak vypoviete PZP z tohto dôvodu, dokladujte vašu žiadosť potvrdením o vyradení z evidencie.

zrušenie PZP kvôli darovaniu alebo predaju vozidla

Kvôli rozrastaniu vašej  rodiny potrebujete vymeniť vaše auto, aby lepšie vyhovovalo vašim potrebám? Alebo ste sa nečakane dostali k peniazom a chceli by ste ich investovať do nového luxusného auta? Nie je nič ľahšie, ako vaše staré auto ponúknuť na predaj a zadovážiť si nové. Trh s ojazdenými vozidlami v súčasnosti vcelku prekvitá. V prípade predaja vozidla je nutné zrušiť poistenie. To isté platí aj v prípade, ak ste sa rozhodli vaše auto darovať. Povinnosť uzavrieť zákonnú poistku na auto bude už na pleciach nového majiteľa. K takejto žiadosti doložte kúpnopredajnú, resp. darovaciu zmluvu.

zrušenie PZP bez udania dôvodu

Oslovil vás známy s ponukou na uzatvorenie výhodnejšieho PZP? Alebo ste si na základe širokej ponuky poisťovní našli lacnejšiu poistku, prípadne vám niektorá poisťovňa zaistí výhodnejší balík poistenia čo sa týka povedzme asistenčných služieb? Aj v danom prípade môžete podať výpoveď z vašej doterajšej poisťovne a nemusíte pritom udávať žiaden dôvod. Dôležité je len to, aby ste následne uzavreli novú poistku a nejazdili bez uzatvoreného PZP. Preto je nutné vedieť, kedy zaniká poistná zmluva.

Kde a ako podať tlačivo?Ako podať výpoveď?

Pri žiadosti o výpoveď by ste mali dodržať aspoň niekoľko zásad. Každá oficiálna žiadosť si totiž vyžaduje dodržať viacero náležitostí. V prvom rade by ste mali poistnú zmluvu najskôr vypovedať podľa platných podmienok vašej poisťovne. Mali oboznámiť s tým, čo všetko je potrebné do takejto žiadosti uviesť.

V prvom rade by ste mali uviesť údaje o sebe ako držiteľovi vozidla, čo znamená, že uvediete vaše meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu, pokiaľ je auto písané na firmu, tak uvediete názov spoločnosti a jej sídlo. Následne musíte samozrejme uviesť informácie o aute, motocykle, vozíku atď. To znamená, že uvediete továrenskú značku a EČV vozidla.

Dôležitý je predmet žiadosti, aby bolo hneď na prvý pohľad jasné, o čo ide. Ten by mal byť v tvare Žiadosť o zrušenie PZP (tu by malo byť číslo vašej  poistnej zmluvy), prípadne Výpoveď PZP. Pod to by bolo vhodné napísať aspoň krátky text, v ktorom žiadate o výpoveď zmluvy, prípadne osvetlíte dôvody svojho konania. Pokiaľ žiadate o výpoveď z dôvodu odcudzenia vozidla, jeho odhlásenia z evidencie, predaja, darovania či proste preto, že ste našli lacnejšiu poistku, mali by napísať aj váš IBAN. Zvyšok z poistenia vám totiž bude vrátený. Na záver túto žiadosť samozrejme nezabudnite vlastnoručne podpísať.

Pokiaľ sa vám nechce tvoriť takúto žiadosť, môžete jednoducho využiť vzor žiadosti na . Do tohto formulára už len jednoducho doplníte vaše údaje a žiadosť si vytlačíte.

Aké su lehoty doručenia?

Pokiaľ už máte žiadosť o výpoveď PZP hotovú, je potrebné, aby ste ju svojej poisťovni doručili minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia poistenia. V tomto čase by mala poisťovňa už vašu žiadosť mať fyzicky na stole. Pamätajte na to, že poistený budete ešte ďalších 8 dní od doručenia výpovede do poisťovne. Platí zásada, že dátum prebratia výpovede PZP je dátumom doručenia výpovede do poisťovne. Klient si však často myslí, že dátumom podania si splnil svoju povinnosť.

Osobne alebo poštou?Výpoveď by ste mali podať buď osobne alebo poštou. Ak posielate vašu žiadosť poštou, urobte tak s predstihom a nie na poslednú chvíľu, aby vaša žiadosť bola doručená načas. Taktiež vám odporúčame poslať žiadosť o výpoveď PZP doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní. Najistejšie však bude, ak túto žiadosť odnesiete do pobočky poisťovne osobne. Aj vtedy si však vypýtajte od pracovníka poisťovne potvrdenie o tom, že ste tak urobili.

Ak ste vypovedali vaše zmluvné poistenie, nezabúdajte, že bude potrebné uzatvoriť novú zmluvu na vaše vozidlo u inej poisťovne. Každé motorové vozidlo totiž musí byť zo zákona poistené. Je teda dobré, aby ste si už pred samotným vypovedaním urobili prieskum na trhu a zistili si tie najlepšie ponuky poistenia. Ponuka na slovenskom trhu je momentálne pomerne široká. Na tejto stránke sa rýchlo a jednoducho dostanete ku všetkým ponukám poisťovní a vybrať si tú najlepšiu práve pre vás.

Životná poistka uľahčí vaše dni

Takto ochránite celú svoju rodinu, vrátane detíKoľkým ľuďom vo vašom okolí sa prihodilo niečo, čo veľmi skomplikovalo ich súčasnosť a dlhodobo ich to postavilo do veľmi zložitej situácie? Máme na mysli zdravotné a existenčné aspekty bytia, ktoré si konkretizujeme o niečo nižšie. Ak by ste sa hlbšie zamysleli nad tým, aký je život vrtkavý, prídete na to, že životná poistka, ktorú môžete získať aj na zivotnapoistka.sk je to, čo by nemalo chýbať žiadnemu živiteľovi rodiny, prípadne jednotlivcovi, ktorý nikoho nemá a o ktorého by sa nemal kto postarať, ak by sa niečo nepríjemné prihodilo.

Online kalkulačka pre porovnanie cien

Mnohí tento produkt odpisujú hlavne z toho dôvodu, lebo je finančne náročný. To však nemusí byť pravda, ak viete, kde máte hľadať. Je možné, že ak vás oslovil nejaký finančný poradca alebo ste sa zastavili vy v nejakej pobočke, ceny neboli vôbec atraktívne. My by sme vám však chceli predstaviť nástroj, ktorý vám bezplatne zobrazí porovnanie cien životnej poistky viacerých poskytovateľov, a tým nástrojom je online kalkulačka.

Všetko to funguje úplne jednoducho. Otvoríte si hore uvedený stránku obyčajným klikom na ňu. Vyhľadáte si kalkulačku, ktorá sa nachádza hneď navrchu danej stránky, aby ste mali čo najpresnejšie porovnanie životnej poistky. Vypíšete niekoľko údajov, ktoré môžu výslednú cenu ovplyvniť, odošlete ho, samozrejme online, a potom už len čakáte. Väčšinou do niekoľkých sekúnd dostanete výsledky porovnania, a to buď priamo na danej stránke alebo vám budú odoslané mailom. Ak sa vám nejaká ponuka zapáči, môžete o ňu aj ihneď požiadať, a to opäť jednoduchým klikom na ňu.

Životná poistka online má nielen tú výhodu, že si môžete urobiť rýchle a bezplatné porovnanie cien pomocou kalkulačky, ale aj tú, že na vás nikto nenalieha, nepresviedča vás na jeho produkt a máte záruku tej najlepšej ceny a najlacnejšej ponuky. Nemusíte strácať čas tým, že si budete všetky ponuky zisťovať osobne. To by ste sa pripravili nielen o hodiny času, ale aj o chuť do uzatvorenia tohto produktu a z únavy by ste si zvolili niečo, čo by pre vás vôbec nemuselo byť výhodné.

Viaceré možnosti, no len jedna voľbaMnoho ponúk a vy sa neviete rozhodnúť?

Aj na to je stránka pripravená. Ak sa púšťate do porovnania online, asi neočakávate, že sa vám vybaví len jedna najlepšia životná poistka. Tá, ktorá je najlepšia, závisí od vás a od toho, čo reálne potrebujete. Pokiaľ však hľadáte najlacnejšiu ponuku, veľmi sa tam nedá špekulovať.

Ak teda hľadáte niečo špeciálnejšie a máte viac favoritov, najlepšie by bolo sa obrátiť na nezávislého odborníka, ktorý vám objektívne poradí, prečo si zvoliť tú a nie inú možnosť. Pomoc takého profesionála vám aj hore uvedená stránka ponúka a to úplne bezplatne. Ak sa chcete poradiť, ale nechcete využiť pomoc odborníka na hore uvedenej stránke, dbajte na to, aby váš poradca nebol zamestnancom konkrétnej poisťovacej spoločnosti.

Aký produkt si vybrať?

Možno sme mali začať predstavením toho, čo to vlastne tá životná poistka (ďalej aj ŽP) je. Viac-menej si všetci uvedomujeme, o čo ide, no aby sme to mali čierne na bielom, spresnime si tento výraz a charakterizujme si jeho jednotlivé typy.

Riziková ŽP

Za klasickú a základnú životnú poistku považujeme práve tú rizikovú. Vo svojej podstate zahŕňa len základné riziko, smrť. V prípade smrti poistenca je určitá, zmluvne stanovená suma vyplatená osobe prípadne osobám, ktorých na to určil. Vyššie sme spomenuli, že tento typ zabezpečenia je dôležitý hlavne pre živiteľov rodín, ktorí nemajú uložené peniaze niekde bokom, a ktorých smrť by znamenala zadlženie jeho detí alebo príbuzných všeobecne.  Málokto si totiž uvedomuje, že pohreb môže prekročiť aj niekoľko tisíc eur.

Pripoistenie iných udalostí

V živote však nastávajú aj iné situácie, ktoré vás môžu dostať na vedľajšiu koľaj, čím vy a vaša rodina, ak ju máte, stratí pravidelný príjem. V tom prípade je možné si tento základný produkt rozšíriť o tzv. pripoistenia, ktoré sa týkajú úrazu, choroby, invalidity, straty zamestnania, no v rámci tohto pripoisťovacieho produktu si môžete do zmluvy vložiť aj iných rizikových členov rodiny, akými sú napr. deti. Ak nastane nejaká z vyššie menovaných udalostí, poisťovňa vám bude vyplácať zmluvne stanovenú sumu buď postupne alebo naraz.

Sporenie cez životnú poistku?Životná poistka so sporením

Druhým produktom, ktorý sa skladá z iných dvoch rozdielnych produktov je životná poistka so sporením, ktorej porovnanie môžete získať taktiež online. Treba však počítať s tým, že suma, ktorú budete poisťovacej spoločnosti zasielať, bude o niečo vyššia, keďže sa bude rozdeľovať na poistnú a sporiacu zložku. Pristúpme teda ku charakteristike produktov so sporením. Rozlišujeme kapitálovú a investičnú ŽP.

Pokiaľ ste zástancom hesla „pomaly, ale iste“, potom je pre vás najvhodnejšia kapitálová ŽP, kde sú vaše vklady investované do bezpečných dlhopisov, ktoré vaše peniaze zhodnocujú pomaly, ale iste. Záruku zhodnotenia predstavuje aj tzv. TUM alebo technická úroková miera, čo je číslo v percentách, ktoré by vám malo ručiť daný ročný zisk. Jeho hodnotu upravuje štát.

Investičná ŽP je pre tých, ktorí si trh poznajú alebo si len myslia, že ho poznajú. Rozdiel oproti kapitálovej je v tom, že klient si sám určuje, kam sa jeho vklady investujú. Môže si zvoliť z troch stratégií: investovanie do akcií, do bezpečných dlhopisov alebo tieto dve stratégie skombinovať. Tento produkt však predstavuje isté riziko, pretože nikdy neviete, kedy nastane prudký prepad, v lepšom prípade nárast a poisťovacia spoločnosť vám žiaden zisk negarantuje.

Ak ste sa rozhodli pre životnú poistku so sporením, odporúča sa v tomto produkte zotrvať až do konca zmluvného obdobia, pretože jej predčasné ukončenie môže mať za následok vaše maximálne pohoršenie. Predtým, ako požiadate o zrušenie sa informujte o odkupnej hodnote tohto produktu, pretože ak ho budete chcieť zrušiť príliš skoro, ani zďaleka sa vám nevráti taká suma, akú ste investovali. Prvé mesiace resp. roky ste na nule resp. v sporiacom mínuse, pretože si poisťovne účtujú rôzne poplatky, ktoré vám odpočítavajú z vašich splátok resp. investícií. Preto odporúčame buď v tomto produkte zotrvať až do konca, alebo ho nekombinovať so životnou poistkou a obrátiť sa na spoločnosti, ktoré majú sporenie vo svojej povahe.

Životná poistka je produkt, ktorý by si mal obstarať každý živiteľ rodiny, čo vám dosvedčí aj tento článok a tú najlepšiu ponuku získate online pomocou kalkulačky na hore uvedenej stránke.

Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez hraníc…

Dokladovanie príjmu nie je nutné pri každej pôžičkeAk sa zmieňujeme o špeciálnych typoch úverov, nesmieme zabudnúť na pôžičky bez dokladovania príjmu. Sú vyhľadávané buď takými žiadateľmi, ktorí majú príliš nízke príjmy a vedia, že nikto by im nepožičal, ak by ho dokladovali. Druhá kategória je tvorená tými žiadateľmi, ktorí nechcú dokladovať príjem kvôli tomu, že ho majú napríklad načierno – môže ísť o niektorých živnostníkov. Zaujímajú sa o ne aj novo začínajúci podnikatelia.

Pôžičky bez dokladovania príjmu sú dostupné v drvivej väčšine vďaka nebankovým spoločnostiam. Úspešnosť tohto produktu prinútila aj niektoré bankové spoločnosti, aby na trh ponúkli rovnaký produkt, avšak dá sa očakávať, že podmienky na získanie bankového úveru budú stále zložitejšie, než by to bolo v prípade nebankových spoločností. Seriózne nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu sú dostupné aj na stránke, ktorá vám ponúka viacero poskytovateľov a vy si môžete vybrať toho, ktorý vám najviac vyhovuje. Ich serióznosť si môžete overiť aj na internetovej stránke Národnej banky Slovenska, ktorá udeľuje licencie na poskytovanie úverov a ktorá zoznam všetkých licencovaných spoločností uverejňuje na ich stránke. Takže, aby ste sa nedostali do problémov, požiadajte o pomoc radšej takú spoločnosť, ktorá má licenciu a ktorá je z toho dôvodu permanentne kontrolovaná a v prípade pochybenia vysoko sankcionovaná.

Poďme sa oboznámiť o tom, aké pôžičky bez dokladovania príjmu sú vám k dispozícii.

 1. Ihneď

Možno ste už o nich niečo počuli. Ale pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď sú vylepšeným variantom tohto typu. Ich poskytovatelia vám dokážu peniaze sprostredkovať expresnou rýchlosťou. Niekedy ide o dobu do 10 minút od schválenia žiadosti, prinajhoršom to môže trvať 24 hodín. Samozrejme tento rýchly postup je aktuálny v prípade, ak si zvolíte odoslanie peňazí na účet. Ak by ste uprednostnili peniaze na ruku alebo peniaze šekom, mali by ste počítať so 4 dňami, pokým vám budú peniaze doručené. Celkové vypísanie žiadosti (online) trvá niekoľko minút, akoby trvalo aj telefonické požiadanie.

Ak potrebujete peniaze ihneď, tak toto je správna voľbaPôžičky bez dokladovania príjmu ihneď vám dokážu poskytnúť až 500 eur, pričom splácať ich môžete až 3 mesiace. Takúto možnosť vám ponúka firma XS. Iné spoločnosti, ktoré poskytujú peniaze bez potvrdenia o príjme sú Ferratum a Pôžičkomat. Ferratum vám poskytne do 350 eur, s dobou splatnosti do 31 dní, pričom ak žiadate prvýkrát, máte možnosť využiť ponuku, ktorá spočíva v neplatení úroku (do 150 eur nemusíte pri splatení započítať úrok). Pôžičkomat vám ponúka presne tú istú akciu, avšak bezúročná ponuka sa vzťahuje na sumu do 80 eur. Okrem toho má nižšie lehoty splatnosti – do 15 dní.

Sú dostupné pre nezamestnaných, dôchodcov, študentov, ženy na materskej, v skratke skutočne pre každého. Okrem toho je táto pôžička bez dokladovania príjmu dostupná aj bez registra a je ponúkaná jedine nebankovými poskytovateľmi.

 1. Rýchle

Rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu majú obmedzenejší okruh žiadateľov, pretože poskytuje vyššie sumy, ktoré si žiadajú v niektorých prípadoch náročnejšie podmienky na získanie kladnej odpovedi. Je pravdepodobné, že poskytovatelia budú nazerať do registra, aj keď ide o nebankové úver bez potvrdenia o prijme. Pristúpme k číslam. Dokážu sprostredkovať až do 6 000 eur, pričom vám ich umožňujú splácať až 84 mesiacov. Nemali by ste sa však spoliehať na to, že vám niektorí poskytovatelia odpustia úrok, ako by to bolo napríklad pri pôžičkách bez dokladovania príjmu ihneď. Čo však môže byť výhodné je, že ak si zvolíte splatnosť dlhšiu ako 12 mesiacov, jednotliví sprostredkovatelia poskytujú bezplatný odklad splátky.

Majú pochopiteľne aj dlhšie vybavovanie než typ ihneď. Celkové vybavovanie vrátane doručenia peňazí by malo trvať do jedného týždňa, ale nie je vylúčené, že sa to môže natiahnuť aj na dva týždne.

 1. Americká pôžička

Americká pôžička je klasická pôžička, ktorej zámer je vyhnúť sa dokladovania príjmu. Je poskytovaná výhradne nebankovými spoločnosťami. Keďže poskytuje aj niekoľko desaťtisícové, ak nie stotisícové sumy, je potrebné počítať s tým, že budete musieť ručiť nehnuteľnosťou, aj keď je možné ručiť nehnuteľnosťou tretej osoby. Okrem toho má aj dlhšiu dobu splatnosti – aj niekoľko desiatok rokov. Treba sa pripraviť aj na to, že predtým, ako vám ju schvália, budete potrebovať investovať (posudok o založenej nehnuteľnosti,…). Výhodou tohto produktu je, že je poskytovaný aj dlžníkom v bankovom registri, a preto je vhodná pre začínajúcich podnikateľov.

Existuje aj možnosť ručiť nehnuteľnosťouPotrebujete niečo špecifickejšie?

Ste náročnejší? Hľadáte ešte viac špecifickejšie finančné produkty? A čo tak pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra? Alebo bez ručenia nehnuteľnosťou?

Bez registra

Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra sú vhodnou alternatívou hlavne pre nezamestnaných, resp. pre žiadateľov s nízkym príjmom, ktorí mali problémy s predchádzajúcimi úvermi vo význame, že ich splácali neskoro, prípadne vôbec. Do registra nazerajú všetky bankové spoločnosti, a pokiaľ im nedokážete, že ste v dobrej finančnej situácii, so zápisom v registri vám určite nepožičajú. Bez dokladovania príjmu a bez registra sú dostupné jedine u nebankových spoločností.

Bez ručenia nehnuteľnosťou

Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez ručenia nehnuteľnosťou sú pre tých žiadateľov, ktorí nechcú peniaze za každú cenu, hoci ich skutočne veľmi potrebujú. Väčšina nekalých spoločností si zgustne na krízovej situácii niektorých žiadateľov a vyčkávajú na chvíľu, keď budú mať problémy so splácaním, aby im mohli skonfiškovať majetok aj pre 100 požičaných eur. Bez ručenia nehnuteľnosťou sú pre tých, ktorú si potrpia na istotu a sú dostupné aj na stránke.

Existujú rôzne spôsoby ako získať pôžičku bez dokladovania príjmuVyberte si zo 4 spôsobov požiadania

Pôžička bez dokladovania príjmu je vám dostupná štyrmi rozličnými spôsobmi požiadania.

 1. Pôžička online je najrýchlejšia a najpohodlnejšia vôbec, pretože o ňu môžete požiadať z domu alebo z hocijakého iného miesta, kde máte prístup na internet. Okrem toho si nekladie nároky na presnú hodinu, kedy o ňu treba požiadať. Môžete tak urobiť hocikedy.
 2. Telefonické pôžičky patria rovnako k rýchlejším spôsobom požiadania, pretože sa priamo spojíte s pracovníkom spoločnosti a zadáte všetky potrebné údaje. Ak budete mať šťastie, pracovník vám môže povedať, s akou pravdepodobnosťou vám bude žiadosť schválená.
 3. Sms pôžička vám je dostupná kdekoľvek, kde máte telefonický signál. Určuje si však vyššie poplatky za sprostredkovanie a aj doba vyhodnotenia žiadosti je o niečo dlhšia než pri iných spôsoboch požiadania.
 4. Požiadať osobne v pobočke je veľmi zriedkavé, keďže nebankové spoločnosti majú len málokedy svoje kamenné pobočky. Osobne môžete požiadať v bankových spoločnostiach, ktoré však úvery bez dokladovania príjmu ponúkajú len pri špeciálnych príležitostiach a je dosť možné, že budete musieť dokazovať potvrdenia iného typu, aby mali vo vás istotu.

Poskytovatelia sa snažia neustále zlepšovať tento produkt. Viac informácii ohľadom dokladovania príjmu sa dozviete aj tu http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Potvrdenie_o_mzde__prijme.pdf.

Všetky výhodné pôžičky jedine cez internet

Pôžička od banky alebo nebankovej spoločnosti?Hľadáte vhodné pôžičky? Ale neviete na koho sa obrátiť? Prípadne, potrebujete úver, ale neviete, ktorý by bola pre vás ten najlepší? V tomto texte si povieme všetko, čo by mohlo pri výbere zavážiť. Začnime vysvetlením pojmu „pôžička“. Je to služba, pri ktorej jedna strana poskytne nejakú vec druhej strane po určitú dobu. Táto doba je vopred určený termín, ktorý uvádza, kedy najneskôr má byť požičaná vec vrátená. V súčasnom kontexte sa vzťahuje hlavne na finančnú sféru. To znamená, že aj v tomto texte sa budeme venovať finančným pôžičkám, a teda úverom. Každý úver sa spája s vyššou splatenou sumou. Splatená suma sa navyšuje o úrokovú sadzbu, ktorej výška sa pohybuje podľa toho, od koho žiadate peniaze, koľko žiadate, ale aj od toho, aký typ dlžoby žiadate. Osoba, ktorá žiada úver a ktorej je úver, po splnení podmienok, schválený, sa stáva dlžníkom. Osoba, ktorá úver sprostredkováva sa nazývate veriteľom. Veriteľ môže byť banková alebo spoločnosť, ale aj súkromná osoba. Priblížme si trošku bankové a nebankové pôžičky.

Peniazomat Vám poskytuje bankové aj nebankové pôžičkyBankové a nebankové

Nie je žiadnou novinkou, ak povieme, že ľudia sa v tomto biznise prikláňajú a viac dôverujú práve bankovým spoločnostiam. V súčasnej dobe sú však v kurze aj nebankové pôžičky, pretože sú dostupnejšie oveľa širšiemu okruhu žiadateľov, keďže ich môžu získať za oveľa jednoduchších podmienok. Tento fakt sa netýka len nižších súm, ale aj tých s vyššími, klasickými sumami. Napriek tomu, že sú nebankové dostupnejšie, žiadatelia by sa nemali nechať zmiesť zdanlivo dôveryhodnými spoločnosťami, a pri každej príležitosti si ich preverovať. Môžu tak urobiť na stránke Národnej banky Slovenska, kde si vyhľadajú zoznam licencovaných spoločností alebo si jednoducho vyhľadajú názory zainteresovaných neovplyvnených a objektívnych spotrebiteľov.

Všetky druhy pôžičky vám sprostredkuje aj istý web. Je to internetová stránka, ktorá vám umožňuje úvery online. Spolupracuje len so serióznymi, licencovanými a overenými bankovými a nebankovými poskytovateľmi, čiže ak zájdete na túto stránku, nemusíte už strácať čas s kontrolovaním jednotlivých licencií. Okrem toho si na nej môžete naštudovať informácie o jednotlivých spoločnostiach a na základe toho si vybrať, ktorú sa rozhodnete požiadať o finančnú pomoc, prípadne takú, ktorá je vám vo vašej súčasnej situácii čo najdostupnejšia.

Spomedzi bankových spoločností môžete o financie požiadať napríklad VÚB, Zuno, Poštovú banku, Slovenskú sporiteľňu, mBank, Sberbank… Výhodné nebankové produkty vám poskytujú spoločnosti Home Credit, Ferratum, Pôžičkomat, Profi credit, Provident, Cetelem, Quatro, Slovenská požičovňa…Všetkých týchto poskytovateľov a ešte aj mnohých ďalších môžete požiadať priamo na stránke.

Aké typy možno požiadať?

Ak hovoríme o finančnej pôžičke, nemáme na mysli jeden konkrétny produkt, pretože zahŕňajú viacero produktov. Vo všeobecnosti však delíme pôžičky podľa toho, akú dobu splatnosti nám poskytujú: krátkodobé a dlhodobé.

 1. Potrebujete požičať malú sumu?Krátkodobé

Krátkodobé pôžičky sú také, ktorých splatnosť trvá krátku dobu. Môže to byť niekoľko dní, maximálne mesiacov. Vo všeobecnosti je minimálna doba splatenia 5 dní a maximálna 84 mesiacov. Krátkodobé sú vhodné pre každých žiadateľov, ktorí potrebujú financie od 20 eur, no dokážu uspokojiť aj tých náročnejších, a to s ponukou 6 000 eur. Krátkodobé sú dostupné u bankových aj nebankových poskytovateľov a môžeme ich rozdeliť na pôžičky ihneď a na rýchle.

a, ihneď

Je to najrýchlejšej typ pôžičky ihneď vôbec. Zaraďujeme ich medzi nebankové, pretože sú poskytované výhradne nebankovými spoločnosťami. Ich hlavnou výhodou je, že vám dokážu poskytnúť peniaze už do 10 minút od schválenia vašej žiadosti. Rýchlosť podania žiadosti, ako aj doba vyhodnotenia žiadosti sú veľmi rýchle. Dokážu vám prilepšiť až do 500 eur, pričom vám ponúkajú dobu splatnosti až 3 mesiace. 500 eur na 3 mesiace môžete mať s XS. Ak vám stačí menšia suma – do 350 eur, s kratšou dobou splatnosti – do 31 dní, využite služby spoločností Ferratum a Pôžičkomat. Tie vám okrem iného ponúkajú aj možnosť bezúročnej pôžičky, to znamená, že namiesto 20% úroku z požičanej sumy zaplatíte 0% = splatíte len toľko, koľko ste si požičali. Táto ponuka je však aktuálna len pre tých žiadateľov, ktorým je úver cez tieto spoločnosti schválený po prvýkrát.

b, rýchle

Rýchle pôžičky sú opäť výborným produktom hlavne pre tých, ktorí potrebujú peniaze rýchlo, no nie až tak rýchlo ako pri podtype ihneď, pretože rýchle  vám dokážu zabezpečiť požadovanú sumu približne do jedného týždňa. Ich výhodou je, že s nimi môžete požiadať o sumu až do 6 000 eur a splácať ju môžete až 84 mesiacov. Ponúkajú ich ako bankové, tak aj nebankové spoločnosti, no musíte počítať s tým, že u bankových bude potrebné viacero dokladovaní. Úrokové sadzby jednotlivých tohto typu sa pohybujú od 20 do 30% a vo všeobecnosti neponúkajú akcie v podobe odpustenia úrokov.

V rámci krátkodobých sú dostupné aj pôžičky bez dokladovania príjmu, bez ručenia, bez registra, bez dokladovania účelu, pre nezamestnaných, či pred výplatou. Väčšina z týchto menovaných podtypov je možná jedine pri type ihneď a niektoré u rýchlych.

 1. Dlhodobé

Dlhodobé pôžičky sú také, ktoré ponúkajú veľmi dlhú dobu splatnosti. Pohybuje sa od niekoľkých rokov až po desiatky rokov. Ponúkané maximum však býva 30 rokov. Ponúkajú ich bankové, aj nebankové subjekty, avšak vyššie sumy môžete požiadať u bankových sprostredkovateľov. Nebankové pôžičky sú dostupné do výšky 100 000 eur, bankové môžu presiahnuť aj niekoľkonásobok tejto sumy, ale samozrejme za oveľa zložitejších podmienok. Čo sa týka jednotlivých produktov, tak tie sa stále vylepšujú, aby boli ľuďom čoraz viac atraktívnejšie. Čo ľudí láka a čo ich ovplyvňuje v rozhodovaní je výška úrokovej sadzby. Úrok pri nebankových úveroch je už skoro taký výhodný, a v niektorých prípadoch aj výhodnejší než pri bankových. Bez problémov môžete nájsť aj v nebankových spoločnostiach úrokové ponuky, ktoré sú nižšie ako 10%.

Americká pôžička

Špeciálnym typom dlhodobých úverov je americká pôžička. Cieľom žiadateľov, ktorí vyhľadávajú tento typ je nedokladovať príjem. Mnohokrát sú schválené aj tým žiadateľom, ktorí majú zápis v registri dlžníkov alebo novo začínajúcim podnikateľom. Americká pôžička ale požaduje založenie nehnuteľnosti (môže byť aj nehnuteľnosť tretej osoby).

Refinancovanie úveru ušetrí stovky eúrRefinancovanie úveru

Medzi dlhodobé pôžičky zaraďujeme aj refinancovanie úveru. Refinancovanie úveru je nedávno vzniknutý produkt, ktorého cieľom je spojiť všetky vaše existujúce úvery do jedného, s lepším úrokom, s lepšími splátkami, s lepšou dobou splatnosti. Celkovo by malo byť refinancovanie úveru výhodnejšia alternatíva viacerých už existujúcich úverov. Pri rozhodovaní sa o refinancovaní treba prihliadať na viacero faktorov, resp. poplatkov, ktoré s ním sú spojené, a ktoré môžu ovplyvniť celkovú výhodnosť refinancovania úveru.

Úverová kalkulačka

Ak by ste si chceli overiť výhodnosť pôžičky, o ktorú sa zaujímate, je vám k dispozícii špeciálny internetový nástroj, a tým je úverová kalkulačka. Úverová kalkulačka je dostupná skoro na každej stránke poskytovateľa a obsahuje také údaje, ako výška požičanej sumy, doba splatnosti, výška úroku, RPMN (ročná percentuálna miera nákladov je číslo v percentách, ktoré určuje koľko percent preplatíte zo sumy za jeden rok, pričom zahŕňa aj úrokovú sadzbu) a celková preplatená suma. Pomocou kurzoru si môžete presne vypočítať všetky preplatky, dobu splatnosti a iné údaje, ktoré vám pomôžu sa rozhodnúť o výhodnosti pôžičky.

Ako možno o ne najlepšie požiadať?

Na požiadanie sú vám vo všeobecnosti dostupné štyri spôsoby: internet, sms správy, telefonát a osobné stretnutie.

Pôžičky online patria k najanonymnejšiemu spôsobu požiadania. Z pohodlia domova môžete o akejkoľvek hodine požiadať skutočne rýchlo o úver, ktorý vám najviac vyhovuje. Nebankové firmy môžete žiadať o vyššie sumy. Ak by ste chceli vyššie sumy cez banku, bude potrebné osobné stretnutie.

Sms pôžičky patria k pomalšiemu spôsobu, pretože ich vybavovacia doba trvá minimálne 4 dni. Okrem toho si niektorí poskytovatelia určujú veľmi vysoké poplatky za sprostredkovanie. Výhodou však je, že nepotrebujete prístup k internetu, aj keď niektorí poskytovatelia žiadajú online registráciu pred podaním žiadosti.

Telefonické pôžičky patria k rýchlemu vybaveniu, pretože zavoláte priamo poskytovateľovi a prostredníctvom jeho pracovníkov sa môžete opýtať na všetko, čo je pre vás dôležité. Pracovník vám niekedy aj hneď povie, či na požadovanú sumu máte nárok alebo nie.

Pôžičky prostredníctvom osobnej žiadosti sú stále veľmi rozšírené. Žiada si to však váš čas počas otváracích hodín pobočky. Výhodou je, že ste opäť priamo v spojení s pracovníkom a môžete sa ho priamo opýtať na všetky veci, ktoré vám vŕtajú v hlave.

Splácať môžete aj bankovým prevodomSplácanie

Medzi najdôležitejší moment patrí splatenie. Splatenie je príjemné ako pre veriteľa, tak aj pre dlžníka, keďže sa zbaví dlžoby. Horšie to je v prípade, ak peniaze na splatenie na konci vopred určeného termínu nemá. Vtedy by mal čo najskôr kontaktovať poskytovateľa, aby mu nenaúčtoval vysoké penále a dohodnúť sa na nasledujúcich krokoch. Väčšinou je navrhnutý odklad splátky, ktorý však býva spoplatnený. Bez poplatku býva pri vyšších pôžičkách, ktorých doba splatnosti presahuje dobu jedného roka.

Vo všeobecnosti môžete využiť tieto spôsoby splácania: šek, bankový prevod alebo priamy vklad na účet banky. Avšak aj tieto spôsoby si radšej preverte, pretože nie všetci poskytovatelia umožňujú tieto 3 spôsoby. Niektorí vyslovene zakazujú napríklad šeky.

Úvery sú veľmi obšírna téma a v tomto článku sme sa vám snažili poskytnúť skutočne len základné informácie. Ak by ste však potrebovali niečo komplexnejšie, pôžičky sú centrálnou témou článku http://www.wikihow.com/Get-a-Loan.

Pôžička ihneď vám prinesie istotu

Nestrácajte čas, požiadajte o pôžičku ihneďSte nezamestnaný? Alebo naopak zamestnaný a potrebujete peniaze? Žiaden problém, pretože pôžička ihneď je prístupná skutočne širokému okruhu obyvateľstva. Jedinou podmienkou je byť plnoletý (mať nad 18 rokov). V tomto texte si predstavíme výhody aj nevýhody pôžičky ihneď, ako aj to, kto ju sprostredkováva, koľko financií vám ponúkne, ale aj dobu, počas ktorej by mala byť splatená.

Kto vám poskytne tento finančný produkt?

Je ponúkaná nebankovými spoločnosťami, teda ide o nebankové úery. Ak by ste chceli tento typ cez bankovú inštitúciu, hľadali by ste zbytočne. Ak by ste na takúto ponuku natrafili, bolo by to jednoznačne s náročnejšími podmienkami, než by to bolo pri nebankových pôžičkách ihneď.

To, že sú poskytované nebankovými spoločnosťami neznamená, že im nemáte dôverovať, ale ani to, aby ste verili každej spoločnosti. To ktorý poskytovateľ je dôveryhodný si môžete veľmi ľahko overiť na stránke Národnej banky Slovenska. Táto internetová stránka totižto obsahuje zoznam všetkých spoločností, ktoré prešli tvrdými podmienkami. Ak vám tento spôsob overovania veľmi nevyhovuje, môžete si do Národnej banky priamo zatelefonovať a opýtať sa na licenciu danej spoločnosti. Ak zistíte, že daná spoločnosť licenciu nemá, radšej si s ňou nič nezačínajte. Ak však naopak licenciu má, môžete byť na 100% pokojný a danú spoločnosť o pôžičku ihneď požiadať.

Hlavnými licencovanými a zákazníkmi overenými poskytovateľmi sú spoločnosti Ferratum, Pôžičkomat a XS. Ak nechcete skúmať jednotlivé podmienky týchto spoločností, tak vám odporúčame stránku, pretože peniaze máte ihneď a rýchle spolupracuje jedine s licencovanými spoločnosťami (aj s vyššie menovanými) a hlavné podmienky všetkých nebankových spoločností má stručne popísané, čiže sa môžete rozhodnúť naozaj rýchlo, bez toho, aby ste študovali niekoľko strán podmienok jednotlivých spoločností.

Rýchle požiadanie a vyplatenie do 10 minútHlavné výhody pôžičky ihneď

Určite vás zaujíma aj to, prečo by ste si mali zvoliť práve úver cez nebankové spoločnosti. Vymenujme si hneď viacero dôvodov, ktoré by mohli zavážiť.

 1. do 10 minút!

Medzi hlavnú výhodu môžeme zaradiť rýchlosť doručenia. Niektoré spoločnosti garantujú doručenie peňazí do 10 minút od schválenia. Patrí medzi najrýchlejšie pôžičky vôbec. Ak by ste chceli iný spôsob doručenia peňazí, napríklad šekom, mali by ste počítať so 4 dňami. Treba sa zmieniť aj o tom, že doručovanie môže niekedy trvať aj dlhšie, no maximálne 24 hodín.

 1. rýchle požiadanie!

Ponúka okrem rýchleho doručenia aj rýchle vybavenie! Podľa toho, aký spôsob požiadania si zvolíte, sa to pohybuje v rozpätí niekoľkých minút. Predstavme si jednotlivé spôsoby.

 • a, online patria k najrýchlejšiemu spôsobu žiadosti, pretože ich vybavovanie netrvá ani 3 minúty. Stačí vypísať niekoľko políčok a odoslať žiadosť. Potom už len čakáte na odpoveď zo strany poskytovateľa.
 • b, sms je na vzostupe, avšak nie je taká rýchla ako napríklad pôžičky ihneď online alebo telefonická žiadosť. Okrem toho si určujú vyššie poplatky a rovnako aj doba doručenia a spôsob vybavovania môže trvať aj niekoľko dní.
 • c, telefonická je rýchlosťou porovnateľná s online spôsobom, a možno je aj o trošku rýchlejšia, pretože komunikujete priamo s pracovníkom danej spoločnosti, čiže v najlepšom prípade vám povie okamžite, či máte nárok na ňu alebo nie, ako aj to, kedy vám bude doručená.
 1. rýchle vyhodnotenie žiadosti!

Túto výhodu sme si načrtli vyššie. Žiadna iná pôžička vám takto rýchlo nepovie, či ste splnili kritéria alebo nie. K tomu ešte nemá žiadne náročné kritéria, čiže podmienky na 99% splníte a verdikt môžete mať už do niekoľkých minút od odoslania žiadosti. To sa netýka sms pôžičky ihneď, kedy to môže trvať aj niekoľko dní.

 1. žiadne dokladovanie!

Koniec papierovania a dokladovania rôznych zbytočností. V bankových spoločnostiach by ste museli minimálne dokladovať príjem. Nebanková pôžička ihneď nepožaduje nič. Maximálne vás požiada zadať číslo dokladu totožnosti. A to je všetko.

 1. jednoduché podmienky na získanie!

Ďalšou výhodou sú skoro nulové podmienky na získanie. To, čo musí spĺňať každý je vek nad 18 rokov. Zvyšok je ideál. Pôžička pre nezamestnaných, pred výplatou či bez registra sú dnes aj vašou realitou. Nemusíte byť zamestnaný, môžete byť dôchodca, študent, či žena na materskej! Jedine, čo by ste mali urobiť je reálne zhodnotiť vašu súčasnú situáciu, a hlavne to, či ju budete vedieť splatiť do vopred daného termínu. Takisto aj bez registra ihneď je výbornou voľbou pre tých žiadateľov, ktorí mali v minulosti úver, avšak nesplácali ho včas, čo zapríčinilo, že sa ocitli na zozname dlžníkov. Jedine niektoré nebankové spoločnosti nenazerajú do registra!

 1. bezúročné

Kto vám poskytne peniaze bez úroku? Jedine nebankové spoločnosti Ferratum a Pôžičkomat. Ak žiadate prvýkrát, tieto spoločnosti vám odpustia úrok, až do výšky 150 eur!

 1. až do 500 eur!

Koľko eur by ste radi uvítali na svojom účte do 24 hodín? Do 500 eur by vás malo uspokojiť, pretože to je suma, ktorú vám pôžička ihneď dokáže sprostredkovať. 500 eur vám poskytne XS pôžička. Ferratum a Pôžičkomat vám radi požičajú do 350 eur. Výška týchto súm nie je vôbec zanedbateľná a zachránila už mnoho situácií.

Neposledným dôvodom, prečo o nebankovú pôžičku ihneď požiadať je to, že nemusíte nikam chodiť, nikto nebude vidieť, že žiadate o peniaze a že ste vo finančnej núdzi, ako sa ani nemusíte psychicky „ponižovať“ pred blízkymi.

Pozor na vysoké RPMNNevýhody

Pôžičky ihneď majú napriek mnohým výhodám aj niekoľko nevýhod. Ide o tieto:

 1. kratšia doba splatnosti!

Vyznačuje sa hlavne kratšou dobou splatnosti. Doba splatnosti je ovplyvnená výškou sumy, ktorú si môžete požičať, ako aj rýchlosťou vybavenia a doručenia peňazí. Má maximálnu dobu splatnosti 3 mesiace, a to s XS. Ferratum umožní splácať od 7 do 31 dní a Pôžičkomat od 5 do 15 dní. V prípade neočakávaných okolností si môžete dobu splácania predĺžiť, ale musíte počítať s poplatkom za umožnenie takejto služby.

 1. vyššia úroková sadzba!

Ak si odmyslíme, že vám umožňujú bezúročné splácania, je potrebné počítať s vyšším úrokom. Ten sa pohybuje okolo 25%.

V texte sme si podali základné informácie o pôžičkách ihneď, o sprostredkovateľov, ich výhodách aj nevýhodách. Ak by ste však chceli tému skúmať do hĺbky, odporúčame vám prečítať si tento článok http://www.business.com/business-loans/applying-for-an-sba-loan-versus-alternative-online-lenders/ .

Pôžička pre nezamestnaných výhodne!

Aj v prípade, že ste nezamestnaný, tak Vám niektoré nebankové spoločnosti požičajúUž niekoľko mesiacov sa vám nedarí nájsť prácu, napriek tomu, že rozposielate životopisy, kde sa dá a odpovedáte na každé ponuky práce? Vaše úspory sa vám pomaly míňajú a štátne príspevky nepostačujú na vyplatenie neočakávaných výdavkov? To, že ste nezamestnaný už nepredstavuje pre všetky pôžičkové inštitúcie hendikep, pretože niektoré spoločnosti poskytujú peniaze práve tejto kategórií ľudí, s názvom pôžičky pre nezamestnaných. Je dostupná skoro každému, kto spĺňa jediné fixné kritérium – byť plnoletý, a teda mať nad 18 rokov. Zaraďujeme ich medzi nebankové úvery, pretože ich poskytujú jedine nebankové spoločnosti. Ak by ste chceli o ne požiadať bankovú inštitúciu a boli by ste nezamestnaný, tak by ste so 100% neúspešnosťou obišli na prázdno. Teraz, aby ste vedeli, do čoho idete, povedzme si bližšie informácie.

Ihneď a do 24 hodín

Ak potrebujete peniaze skutočne veľmi rýchlo, typ s označením ihneď vám to zaistia. Ako je to možné? Pretože vám môže byť doručená už do 10 minút od schválenia žiadosti. Nazývame ich aj pôžičky pre nezamestnaných do 24 hodín, pretože to je maximálna doba, kedy vám môže byť, v prípade jej schválenia, doručená. Okrem rýchlej doby doručenia je rýchle aj vyhodnotenie žiadosti, pretože poskytovatelia si uvedomujú, že o peniaze žiadate preto, lebo je to urgentné.

Splatnosť takýchto pôžičiek je rádovo v týždňochVyhovie Vám…

Základnou otázkou je, koľko financií vám pôžičky pre nezamestnaných dokážu sprostredkovať. Závisí to od toho, koho sa rozhodnete o tento typ úveru požiadať. Spomedzi serióznych a overených spoločností sú to Ferratum, Pôžičkomat a XS. Vo všeobecnosti si môžete požičať do 30 do 500 eur. Pričom najvyššiu čiastku, teda 500 eur ponúka XS. S Ferratum a Pôžičkomatom si môžete požičať do 350 eur a okrem toho vám dajú takú akciu, pri ktorej si môžete požičať do 150 eur bezúročne. Táto ponuka však platí pre tých, ktorí si o pôžičku od týchto spoločností žiadajú po prvýkrát a ktorým bude žiadosť schválená. Okrem toho sa úroková sadzba pohybuje plus-mínus okolo 25%.

Majú takúto splatnosť…

Ďalší údaj, ktorý by mohol rozhodnúť o tom, od koho si pôžičku zoberiete, je doba splatnosti. Ponúkané nemenné maximum splatnosti je 3 mesiace a ponúka ho XS. S Ferratum máte možnosť splácať od 7 do 31 dní a s Pôžičkomatom od 5 do 15 dní. Ak by ste tesne pred ukončením doby splatnosti zistili, že nebudete môcť pôžičku splatiť, neotáľajte a okamžite sa spojte s poskytovateľom pôžičky pre nezamestnaných, aby ste sa dohodli o nasledujúcich krokoch. Väčšinou vám navrhnú odklad splátky, avšak táto služba môže byť spoplatnená. Stále je to ale lepšia alternatíva ako čakať na upovedomenie, ktoré vás môže vyjsť oveľa drahšie.

Máte zápis v registri?

Ak máte zápis v registri dlžníkov, nevadí, pretože na trhu s úvermi môžete nájsť už aj pôžičky pre nezamestnaných bez registra. Čo znamená mať zápis v registri dlžníkov? Znamená to to, že ste už mali nejaký úver, ale nesplácali ste ho včas, prípadne vôbec, čo zapríčinilo, že ste dostali záznam do registra dlžníkov o nesplácaní. Tento register si vedú ako bankové, tak aj nebankové spoločnosti. Banky na tento údaj nahliadajú na 99%, zatiaľ čo nebanková pôžička pre nezamestnaných bez registra nebude brať ohľad na tento údaj, hoci k nemu má prístup.

Nebankové spoločnosti Vám požičajú aj bez dokladovania príjmuMáte nízky, prípadne žiadny príjem?

Pôžičky pre nezamestnaných bez dokladovania príjmu vám jednoznačne zaručia, že nemusíte dokladovať príjem. Tento fakt je vhodný nielen pre nezamestnaných, ale aj pre tých, ktorých situácia znemožňuje hľadania vhodnej práce. Do tejto kategórie spadajú ženy na materskej, dôchodcovia, študenti, živnostníci… Jediné, čo od vás môžu sprostredkovatelia v žiadosti požadovať, je zadať váš približný čistý mesačný príjem, ktorý však v prípade pôžičky pre nezamestnaných bez dokladovania príjmu nebude nikto overovať a teda ho nemusíte ani dokladovať.

Bojíte sa o svoj majetok?

Nie každý si chce požičať peniaze aj za cenu ručenia. Pôžička pre nezamestnaných bez ručenia je destinovaná práve tej kategórii žiadateľov, ktorí chcú mať v živote aspoň jedinú istotu a neplánujú riskovať a založiť ju, prípadne založiť niečo iné ako protihodnotu v prípade nesplácania úveru. Bez ručenia je dostupná u všetkých troch poskytovateľov ihneď.

Ako možno požiadať?

Posledná vec, ktorá by vás mohla zaujímať je to, akým spôsobom o ňu možno požiadať. Keďže nebankové spoločnosti vo väčšine prípadov nemajú kamenné pobočky, nie je možné o nich požiadať osobne. Čo však môžete využiť, je buď telefonická žiadosť, online alebo sms pôžička pre nezamestnaných. Sms je prístupná len s Ferratum a potom s inými spoločnosťami, ktoré si však účtujú oveľa vyššie poplatky než napríklad online žiadosť. Tá patrí spolu s telefonickou k najrýchlejším spôsobom požiadania. Okrem toho rešpektuje vašu anonymitu, nemusíte nikam chodiť, s nikým sa rozprávať a dokonca o ňu môžete požiadať o hociktorej rannej či nočnej hodine. Z nášho pohľadu je online rozhodne najlepšia, čo sa týka žiadosti, rýchlosti jej vybavenia ako aj odosielania peňazí buď na účet (do 10 min) alebo šekom (do 4 dní). Ak by vás zaujala, využite služby webu, ktorý spolupracuje práve s tými nebankovými spoločnosťami, s ktorými sme vás vyššie oboznámili a ktoré patria k najvyužívanejším a najserióznejším inštitúciám.

Ak by ste mali predsa len viac otázok ohľadom pôžičky pre nezamestnaných, na ktoré ste nenašli odpoveď v našom článku, vrelo vám odporúčame skonzultovať túto stránku.