Výpoveď PZP jednoducho a rýchlo

Výpoveď PZP ešte dnes

V súčasnosti nie je problém, aby ste v prípade nespokojnosti vypovedali vašu doterajšiu zmluvu PZP. Nikto vás nemôže nútiť, aby ste ostávali poistení u doterajšieho poskytovateľa, hlavne nie vtedy, keď s ním nie ste spokojný. Vypovedať povinné zmluvné poistenie ale môžete aj v iných prípadoch, niekedy je to vlastne nevyhnutnosť. O týchto dôvodoch si povieme ďalej v tomto článku, taktiež aj o tom, ako by ste mali postupovať pri vypovedaní poistnej zmluvy.

Aké sú relevantné dôvody na zrušenie PZP?

Dôvodov na vypovedanie zmluvy existuje viacero. K niektorým žiadostiam je potom nevyhnutné dokladovať aj daný dôvod. Chcete vedieť kedy je nutné podať výpoveď povinného zmluvného poistenia? Nasledujú všetky prípady:

zrušenie PZP kvôli ukončeniu doby poistenia

Blíži sa už rok od toho, kedy ste uzavreli zákonnú poistku na váš automobil? Tak potom je na čase, aby ste sa rozhodli, či ostanete poistený u vašej doterajšej poisťovne alebo sa chcete poobzerať po nejakej výhodnejšej PZP. Vaša poisťovňa by vás mala informovať vopred o tom, že sa blíži koniec doby poistenia. Vy tak budete mať dostatok času na vyhľadanie si najvýhodnejších ponúk na trhu. Ak sa rozhodnete zmeniť poskytovateľa, žiadosť o výpoveď PZP by ste mali doručiť poisťovni najneskôr 6 týždňov pred ukončením vašej doterajšej zmluvy. Vašu žiadosť nemusíte nijak dokladovať.

zrušenie PZP kvôli zániku vozidla

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody alebo bolo vaše vozidlo inak zničené? Aj v takom prípade by ste mali urýchlene požiadať o vypovedanie poistnej zmluvy podľa Insuro.sk, keďže takéto vozidlo sa už nebude využívať na cestnej komunikácii, teda nepotrebuje poistku. Zvyšné peniaze vám samozrejme poisťovňa vráti. Mali by ste k nej pridať osvedčenie o zlikvidovaní vozidla.

zrušenie PZP kvôli krádeži  vozidla

Nepríjemná udalosť, no v dnešnej dobe pomerne častá. Krádež vozidla vás môže postihnúť, či už vlastníte luxusnejšiu značku alebo staršie ojazdené auto. V prípade odcudzenia vášho vozidla o tom čo najskôr informujte nielen políciu, ale aj vašu poisťovňu. Ak by totiž zlodeji spôsobili vaším ukradnutým vozidlom nehodu, eventuálne škody by šli na váš účet. A to by mohlo byť len pár hodín po krádeži. K žiadosti o vypovedanie z dôvodu krádeže samozrejme pripojte aj policajnú správu o krádeži vozidla .

zrušenie PZP kvôli vyradeniu z evidencie

Zašli ste s autom do servisu a tam vám oznámili, že vaše vozidlo už kvôli zlému technickému stavu nevyhovuje pravidlám cestnej premávky? Jeho oprava by bolo finančne príliš náročná, takže jednoduchšie bude nechať ho vyradiť z evidencie. Ak vypoviete PZP z tohto dôvodu, dokladujte vašu žiadosť potvrdením o vyradení z evidencie.

zrušenie PZP kvôli darovaniu alebo predaju vozidla

Kvôli rozrastaniu vašej  rodiny potrebujete vymeniť vaše auto, aby lepšie vyhovovalo vašim potrebám? Alebo ste sa nečakane dostali k peniazom a chceli by ste ich investovať do nového luxusného auta? Nie je nič ľahšie, ako vaše staré auto ponúknuť na predaj a zadovážiť si nové. Trh s ojazdenými vozidlami v súčasnosti vcelku prekvitá. V prípade predaja vozidla je nutné zrušiť poistenie. To isté platí aj v prípade, ak ste sa rozhodli vaše auto darovať. Povinnosť uzavrieť zákonnú poistku na auto bude už na pleciach nového majiteľa. K takejto žiadosti doložte kúpnopredajnú, resp. darovaciu zmluvu.

zrušenie PZP bez udania dôvodu

Oslovil vás známy s ponukou na uzatvorenie výhodnejšieho PZP? Alebo ste si na základe širokej ponuky poisťovní našli lacnejšiu poistku, prípadne vám niektorá poisťovňa zaistí výhodnejší balík poistenia čo sa týka povedzme asistenčných služieb? Aj v danom prípade môžete podať výpoveď z vašej doterajšej poisťovne a nemusíte pritom udávať žiaden dôvod. Dôležité je len to, aby ste následne uzavreli novú poistku a nejazdili bez uzatvoreného PZP. Preto je nutné vedieť, kedy zaniká poistná zmluva.

Kde a ako podať tlačivo?Ako podať výpoveď?

Pri žiadosti o výpoveď by ste mali dodržať aspoň niekoľko zásad. Každá oficiálna žiadosť si totiž vyžaduje dodržať viacero náležitostí. V prvom rade by ste mali poistnú zmluvu najskôr vypovedať podľa platných podmienok vašej poisťovne. Mali oboznámiť s tým, čo všetko je potrebné do takejto žiadosti uviesť.

V prvom rade by ste mali uviesť údaje o sebe ako držiteľovi vozidla, čo znamená, že uvediete vaše meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu, pokiaľ je auto písané na firmu, tak uvediete názov spoločnosti a jej sídlo. Následne musíte samozrejme uviesť informácie o aute, motocykle, vozíku atď. To znamená, že uvediete továrenskú značku a EČV vozidla.

Dôležitý je predmet žiadosti, aby bolo hneď na prvý pohľad jasné, o čo ide. Ten by mal byť v tvare Žiadosť o zrušenie PZP (tu by malo byť číslo vašej  poistnej zmluvy), prípadne Výpoveď PZP. Pod to by bolo vhodné napísať aspoň krátky text, v ktorom žiadate o výpoveď zmluvy, prípadne osvetlíte dôvody svojho konania. Pokiaľ žiadate o výpoveď z dôvodu odcudzenia vozidla, jeho odhlásenia z evidencie, predaja, darovania či proste preto, že ste našli lacnejšiu poistku, mali by napísať aj váš IBAN. Zvyšok z poistenia vám totiž bude vrátený. Na záver túto žiadosť samozrejme nezabudnite vlastnoručne podpísať.

Pokiaľ sa vám nechce tvoriť takúto žiadosť, môžete jednoducho využiť vzor žiadosti na . Do tohto formulára už len jednoducho doplníte vaše údaje a žiadosť si vytlačíte.

Aké su lehoty doručenia?

Pokiaľ už máte žiadosť o výpoveď PZP hotovú, je potrebné, aby ste ju svojej poisťovni doručili minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia poistenia. V tomto čase by mala poisťovňa už vašu žiadosť mať fyzicky na stole. Pamätajte na to, že poistený budete ešte ďalších 8 dní od doručenia výpovede do poisťovne. Platí zásada, že dátum prebratia výpovede PZP je dátumom doručenia výpovede do poisťovne. Klient si však často myslí, že dátumom podania si splnil svoju povinnosť.

Osobne alebo poštou?Výpoveď by ste mali podať buď osobne alebo poštou. Ak posielate vašu žiadosť poštou, urobte tak s predstihom a nie na poslednú chvíľu, aby vaša žiadosť bola doručená načas. Taktiež vám odporúčame poslať žiadosť o výpoveď PZP doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní. Najistejšie však bude, ak túto žiadosť odnesiete do pobočky poisťovne osobne. Aj vtedy si však vypýtajte od pracovníka poisťovne potvrdenie o tom, že ste tak urobili.

Ak ste vypovedali vaše zmluvné poistenie, nezabúdajte, že bude potrebné uzatvoriť novú zmluvu na vaše vozidlo u inej poisťovne. Každé motorové vozidlo totiž musí byť zo zákona poistené. Je teda dobré, aby ste si už pred samotným vypovedaním urobili prieskum na trhu a zistili si tie najlepšie ponuky poistenia. Ponuka na slovenskom trhu je momentálne pomerne široká. Na tejto stránke sa rýchlo a jednoducho dostanete ku všetkým ponukám poisťovní a vybrať si tú najlepšiu práve pre vás.